Upozornění: Ve svém prohlížeči máte zakázané spouštění JavaScriptu. Může se tedy stát, že nebudete moci odpovědět na všechny otázky. Prosím zkontrolujte a případně změňte nastavení svého prohlížeče.

Dotazník sportovní aktivity pro uživatele drog v léčbě

RTS+ Logo and Erasmus+ initiative logo

Dotazník sportovní aktivity pro uživatele drog v léčbě

 

Dotazník sportovní aktivity pro uživatele drog v léčbě byl upraven pro potřeby projektu Reintegration Through Sport Plus (RTS +) (www.rtsport.eu). Projekt je podporován a financován programem Erasmus + Sport. Cílem projektu RTS + je vyzdvihnout a podpořit vztah mezi sportovními aktivitami a rozvojem pozitivních životních dovedností uživatelů drog v léčbě, podpora jejich sociálního začlenění a snaha o zlepšení efektivity léčebných služeb. Poznatky  o faktorech souvisejících s rolí sportu v léčbě závislostí mohou přispět k úspěšnému využití sportovních programů v této populaci. Cílem projektu RTS + je obohatit a vyladit způsob využití sportovních programů terapeutickými programy v procesu léčby.

Vyjasnění hlavních pojmů

Sport: Všechny formy příležitostné či organizované pohybové aktivity, které mají za cíl udržet nebo zlepšit tělesnou zdatnost a duševní pohodu, utvářet společenské vztahy nebo dosahovat výsledků v soutěži na všech úrovních.

Fyzická aktivita: Jakýkoli tělesný pohyb spojený se svalovou kontrakcí, jejímž výsledkem je výdej energie nad klidovou úroveň

Cvičení: je podkategorie fyzické aktivity, která je plánovaná, strukturovaná a opakovaná a jejím cílem je zlepšit nebo udržet jednu nebo více složek tělesné zdatnosti.

Drogová závislost (Substance use disorder - SUD): je nepřetržité užívání drog (včetně alkoholu) nehledě na škody a problémy způsobené jejich užíváním. Je charakterizována množstvím duševních, fyzických symptomů a projevů chování,

Životní dovednosti (Life skills): Životní dovednosti jsou dovednosti pro adaptivní a pozitivní chování umožňující lidem se účinně vypořádat s požadavky a výzvami života.